poniedziałek, 18 maja 2009

Dolina w której nie ma wody.


Dolina Wodącej – dolina położona na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej w pobliżu Pilicy, pomiędzy wsią Smoleń (województwo śląskie) a wsią Domaniewice (województwo małopolskie). Cechą charakterystyczną wyróżniającą tę dolinę spośród innych dolin jurajskich jest brak cieku wodnego. Dolinę Wodącej otaczają liczne wapienne ostańce.
Najbardziej charakterystyczne miejsca to Skały Zegarowe (z Jaskinią Zegarową i Jaskinią Jasną), Skała Biśnik (z Jaskinią Biśnik i Jaskinią Psią), Grodzisko Pańskie i Grodzisko Chłopskie.
W dolinie znaleziono najstarsze w Polsce ślady obecności człowieka, pochodzące sprzed 150-120 tys. lat. Badania archeologiczne wykazały, iż niektóre ze skał doliny były niegdyś ufortyfikowane a liczne jaskinie dawały schronienie okolicznym mieszkańcom[1].
Od strony Smolenia nad doliną górują ruiny gotyckiego zamku. U wylotu doliny od strony Domaniewic znajduje się niewielkie źródło.
Dolina została przygotowana dla ruchu turystycznego. Przecinają ją liczne szlaki jurajskie.(Wikipedia)

Tyle suchych faktów. Polecam te szlaki dla nie wprawionych turystów. Mały wysiłek a widoki zapierają dech w piersiach.
Gmina Wolbrom władowała kupę kasy w otwarcie tych szlaków. Warto się wybrać.

Brak komentarzy: