wtorek, 2 czerwca 2009

Skąd wziąść kasę?

Jeśli chcesz prowadzić własny biznes masz kilka możliwości.
1. Możesz postarać się o dofinansowanie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej z UP (ok. 18 000zł).

2. Możesz założyć firmę w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości - płacisz wtedy jedyne 200 zł miesięcznie, a oni prowadzą za Ciebie księgowość. Masz w tej cenie również porady prawne i nie płacisz składek ZUS.

3. Jeśli masz fajny innowacyjny pomysł na jakąś technologię możesz zgłosić się do różnych inkubatorów technologicznych. Jeśli im się pomysł spodoba to pomogą Ci go sfinansować.

4,Możesz starać się o dofinansowanie PO KL 6.2 (ok.40 000zł)

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia skierowane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu).

Głównym celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Osoby objęte wsparciem w ramach Działania 6.2 po przyłączeniu do projektu zostaną objęte poniższymi formami wsparcia :

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące m.in. doradztwo oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Lista instytucji które wygrały procedurę konkursową i rozpoczną realizację projektów oraz obejmą wsparciem osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” zamieszczona będzie na naszej stronie internetowej http://www.pokl.dwup.pl. (to dotyczy województwa dolnośląskiego; inne województwa szukają na stronach własnych WUPów).

Ładnie tu pisze, tylko to nie takie proste. Z tego co się orientowałam, to trzeba przejść przez konkurs.Twój biznesplan musi się spodobać (to oprócz spełnienia warunków).Czyli i ta dotacja jest zależna od "widzimisię" jakiegoś urzędnika.

Co do Urzędu Pracy, to we własnym zakresie ustalają one listę aspektów, które mają wpływ na przyznanie dotacji. Oznacza to, że niektóre osoby i pewne rodzaje działalności mają większe szanse na przyznanie dotacji niż inni.
Niektóre Urzędy Pracy publikują na swoich stronach listę tych preferencji, co jest bardzo pomocne przy pisaniu biznesplanu. W wielu przypadkach biznesplan swojej przyszłej firmy można napisać tak, aby spełniał sporą część punktów, którymi kieruje się komisja przy przyznawaniu dotacji.
Urzędy Pracy z mniejszych miast i powiatów zazwyczaj przykładają większą wagę do tego jak dana działalność wpasuje się w lokalny rynek. Mowa tu przede wszystkim o:
zapotrzebowaniu na dany rodzaj działalności na danym terenie (punkt prosty do spełnienie przy odpowiednio napisanym biznesplanie)
konkurencyjności danego przedsięwzięcia (liczba konkurentów, czym firma ma się wśród nich wyróżniać; równie prosty do spełnienia przy odpowiednio napisanym biznesplanie)
wpływie powstania danej firmy na lokalny rynek pracy (czyli zatrudnienie w planowanej firmie; tu trzeba trochę pokombinować jeśli chcemy prowadzić działalność sami, ale odpowiednio napisany biznesplan powinien pozwolić na przynajmniej częściowe dopasowanie się do tego punktu)
urzędy często preferują te działalności, które w jakiś sposób wiążą się z lokalnym rynkiem pracy
często pojawiającym się punktem w regulaminach większości urzędów jest “zasadność społeczną uruchomienia odpowiedniej działalności gospodarczej”, na który po części składają się powyższe punkty oraz inne czynniki społeczne. Łatwo sobie np. wyobrazić, że otwarcie klepu monopolowego w pobliżu szkoły lub kościoła byłoby społecznie mniej pożądane niż np. otwarcie sklepu ze zdrową żywnością w tej samej lokalizacji (takie czynniki trzeba dobrze przemyśleć i uwzględnić w biznesplanie).

Brak komentarzy: